Truckkort, din väg till jobb

Att utbilda sig till truckförare – genom att ta ett truckkort – tar cirka tre dagar, kostar runt 3000 kr och ger dig bra jobbmöjligheter efter utbildningen.

Kan du bli truckförare?

Här nedan kan du svara på några enkla frågor för att se om du är lämplig att bli truckförare. Testet tar inte mer än en minut och du är helt anonym. Klicka på "Nästa" här nere till höger för att börja testet.

Är du 18 år eller äldre?

Har du god syn?

Har du ont i ryggen?

Är du i psykisk balans?

Har du gott omdöme och ansvarskänsla?

Har du möjlighet att avsätta tre dagar till att genomgå en utbildning?


Snabbfakta

Krav

Du måste uppfylla följande krav för att kunna bli truckförare.

 • Du måste vara 18 år fyllda.
 • Ha god syn.
 • Bra rygg.
 • Psykiskt i balans.
 • Ha gott omdöme
 • Ansvarskänsla.

Truckutbildningen

Utbildningen tar ungefär tre dagar. Den varieras med teori och praktik. Utbildning på olika språk finns, så som engelska och arabiska. Du betalar själv utbildningen, alternativ om du får den betald via Arbetsförmedlingen.

Jobb

Det är lätt att få jobb som truckförare, det finns ett stort antal tjänster som ligger ute på b la Arbetsförmedlingen.

Yrket som truckförare

Ett jobb som truckförare innebär nästan uteslutande att du lastar och lossar någon form av gods. En vanlig arbetsplats kan vara en godsterminal eller ett större lager. Utöver att köra truck, måste du även ha förståelse för hur man jobbar efter packlistor. Ett vanligt scenario är att du får en lista med gods som ska lastas eller lossas från en lastbil som är på väg in till godsterminalen. Med hjälp av packlistan vet du vad du ska lossa eller lasta på respektive lastbil. Även handplockning kan förekomma, där du tar gods från en lagerhylla och lägger i en kartong för att sedan ställa på en truckpall.

Utbildning truckförare

Truckutbildning som leder till truckkort Att utbilda sig till truckförare och ta ett truckkort brukar i regel ta tre dagar. Under dessa dagar så varvas praktik med teori och avslutas med både ett teoretiskt prov samt en så kallad uppkörning där du manövrerar en truck genom en typ av hinderbana. Det krävs inga gymnasiala betyg för att få genomgå en truckförarutbildning vilket medför att alla har chans att kunna ta ett truckkort, oberoende var man har för typ av studiebakgrund.

Vanligtvis räcker det att du går truckförarutbildning A samt B. Då får du behörighet för de vanligaste truckarna som går på många lager och terminaler runt om i Sverige och Norge. Nedanstående trucktyper har du – efter godkänt resultat för truckförarutbildning A och B – rätt att köra.

Trucktyp A

Trucktyp A

Från vänster till höger är det följande modeller:

 • Låglyftande plocktruck
 • Ledstaplare med eller utan åkplatta
 • Låglyftande åktruck med plats för stående eller sittande förare
 • Låglyftare med eller utan åkplatta

Trucktyp B

Trucktyp B

Från vänster till höger är det följande modeller:

 • Motviktstruck
 • Höglyftande åkstaplare med plats för stående eller sittande förare
 • Skjutstativtruck

Trucktyp B2

Från vänster till höger är det följande modeller:

 • Höglyftande plocktruck
 • Smalgångstruck
 • Fyrvägstruck

Teoretiskt och praktiskt prov

När du har genomgått truckförarutbildningen – och fått ett godkänt resultat som gett dig ett truckkort – så avslutas den med ett teoretiskt samt praktiskt prov. Det teoretiska provet består av ett antal frågor som du ska besvara. Det praktiska provet består av att du utför olika moment med någon av den trucktyp som ingår i den truckutbildningen du går, exempelvis motviktstruck. Oftast är det en form av hinderbana man ska ta sig igenom utan att köra in i de fiktiva väggarna samt även inte skada godset som man förflyttar. Ett exempel på hur det praktiska provet kan se ut ser du här nedan i videon. Den här videon kommer ifrån en truckutbildning som Yrkesakademin i Borlänge arrangerade under 2012.

På det teoretiska provet brukar du till varje fråga få tre eller fyra olika val att välja mellan. Där ett av alternativen är det rätta svaret. Exempel på en fråga på det teoretiska provet skulle kunna vara.

Vad ska du alltid göra inna du backar med en truck?
a. Ej stå på åkplattan.
b. Se dig om och försäkra dig att ingen befinner sig bakom trucken.
c. Lyfta gafflarna uppåt för att de ska gå fria.

Jobba som truckförare

Är det något som ofta eftersöks på jobbmarknaden är det just truckförare. Docl löper du störst chans att få jobb om du bor i en större stad, detta tack vare att många olika industrier samt leverantörer huserar i dessa städer. Stor efterfrågan finns på centrallager och industrier. Skulle du bo i en mindre stad och inte ser truckförarjobb på annons så bör du alltid prova att ringa runt till olika ställen där du vet att man använder sig av truckar i det dagliga arbetsutförandet. Oftast finns det alltid utrymme att börja jobba på timme och sedan erhålla en tjänst.

Lön

Som truckförare brukar ingångslönen ligga runt 21 000 kr. Har du möjlighet att jobba i våra grannländer och då framförallt Norge så har du möjlighet till en betydligt större lön.

Varför bli truckförare?

 1. Lätt att få jobb
 2. Inget geografiskt bundet jobb, finns på nästan alla orter
 3. Bra lön sett till utbildning